MUUSEUM

Narva laht

Toetudes ajaloolistele faktidele, võib lahte tõesti nimetada eri ajastute ja epohhide „laevade kalmistuks”. Siin olid viikingid ja Peeter Esimese laevad, sakslased ja rootslased, briti rahvas ja Ekateriina laevastik, allvee- ja miinilaevad. Lahe põhjas on lisaks ka purjekaid ja mootorpaate. 1944. aastal miini õhutalkmise tõttu hävis lahel allveelaev M-96, mis 1943. aastani oli kapten-leitnant Marinesko A. I. ning märtsist 1943.a. kapten-leitnant Kartašovi N. I. juhtimise all.

Vallates sellise mahuka ajalooga ning lahe geograafilise asukoha arvestades, otsustas klubi ette võtta Riikliku muuseumi „Narva lahe” loomise.

Materjali muuseumi loomise sammudest hakkame publitseerima selles jaos.